فرهنگی ومذهبی
دست هایت کوچک بودند برای به آغوش کشیدن صبر وسختی
اما توچقدر سربلند بیرون آمدی ازدردها و دلتنگیها!
صبر را ازچه کسی به ارث برده بودی نمیدانم! 
 اما ایمان همپای تو بزرگ شده بود.

0.388858001387096099_parsnaz_ir.jpg


تاريخ : 1395/08/26 | | نویسنده : |


  • paper | پارک ایران | تازیانه